El 18 d'Agost per sopar celebrem una Sardinada i al acabar ball per a tothom

Preu per persona 18€ + IVA.