Davant la normativa actual del COVID-19, informem als usuaris que el restaurant romandrà OBERT només per als nostres clients de l'hotel.
El restaurant disposarà d'altres serveis com el menjar per emportar o servei de picnic. Consulta'ns.

Amplis espais, comoditat i, com no, el centre d'atenció principal de l'hotel.

Des d'aquí vostè podrà esclarir qualsevol dubte o sol·licitar qualsevol informació que necessiti.

Sempre atès pel nostre personal. La recepció ofereix els seus serveis les 24h.

Es pot accedir a internet via Wi-fi de forma gratuïta en tota la seva superficie. A més disposa de dos PC d'ús gratuït.

Per últim, és a on està situada la bibilioteca del hotel.