Els informem que l'hotel és obert respectant la normativa COVID-19 vigent

L'hotel disposa de raquetes i pilotes que se'ls facilitaran a recepció