Els informem que l'hotel és obert respectant la normativa COVID-19 vigent

Qualsevol persona allotjada o gaudint de les instal·lacions de l'hotel, tindrà a la seva complerta disposició el nostre pàrquing privat (gratuït i no vigitalt) emplaçat dins el recinte de l'hotel.

L'Hotel Carlos III també disposa de carregador de cotxes elèctrics i universal www.electrompas.com