Els informem que l'hotel és obert respectant la normativa COVID-19 vigent